نمایشگاه هانوفر 2019

March 21, 2019

آخرین اخبار شرکت نمایشگاه هانوفر 2019

هانوفر مسی، نمایشگاه تجاری پیشرو در جهان برای تکنولوژی صنعتی است

تکنولوژی حسگر F & C (Hunan) Co.Ltd در آلمان به عنوان غرفه هانوور مسی حضور خواهد داشت.

غرفه ما در سالن 14، پایه K26 واقع شده است.

خوش آمدید به غرفه ما برای ارتباطات حرفه ای